Ouderavond Woensdagavond 10 december

nov 27, 2014

De jeugdcommissie zal op woensdag 10 december een ouderavond houden. De jeugdcommissie zal op deze avond het reilen en zeilen van de jeugdafdeling bespreken.
Er is natuurlijk ook de mogelijkheid voor ouders/verzorgers om vragen te stellen. Wij hopen op een grote opkomst

Onstaan van naam Bolnesserberg

nov 26, 2014

Er zijn verschillende  verhalen  over het onstaan van onze bijnaam voor ons sportpark, deze werd ingestuurd door Frans Herrman jr. Klik hier

Medeling Interim bestuur

nov 24, 2014

Maandag 1 december zijn er geen trainingen voor de Jeugd en Senioren i.v.m. informatieavond voor de leden.

 

MBZ Voetbalschool gaat wel door

SV Bolnes laat Heerjansdam in het mes lopen.

nov 23, 2014

22 november was een zaterdag om met veel plezier op terug te kijken. klik hier

Oproep aan alle leden van SV Bolnes

nov 18, 2014

Het Ad Interim bestuur van SV Bolnes nodigt alle leden uit voor het bijwonen van een

belangrijke informatieavond.

Op deze avond zullen leden geïnformeerd worden omtrent de huidige stand van zaken binnen sv Bolnes.

Deze wordt gehouden op maandag 01 december 2014 om 19.30 uur.

Kantine SV Bolnes, Kievitsweg 153, 2987 VM Ridderkerk

 

SINTERKLAASAVOND VOOR F PUPILLEN EN KABOUTERS IS 3 DECEMBER

nov 12, 2014

Lidmaatschap – Contributie – Opzeggen – Overschrijving

aug 27, 2014

Lidmaatschap – Contributie – Opzeggen – Overschrijving

 

  • Lidmaatschap en contributie gelden voor een heel seizoen
  • Restitutie, bij tussentijdse opzegging, voor welke reden dan ook, wordt niet verleend.
  • Opzegging kan alleen schriftelijk gedaan worden, of per E-mail aan info@svbolnes.nl
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 mei van het lopende seizoen
  • Na 31 mei wordt het lidmaatschap automatisch voor één seizoen verlengd.
  • Overschrijving dient te geschieden voor 15 juni van het huidige seizoen.
  • Overschrijving wordt alleen verleend, na betaling van eventuele achterstanden en
  • tegen inlevering van de eventueel in het bezit zijnde eigendommen van sv BOLNES
  • Bij overschrijving naar een andere vereniging, zijn ook altijd de KNVB regels van kracht.

Mededeling aan alle leden, ouders en verzorgers jeugdleden

aug 27, 2014

Mededeling aan alle leden, ouders en verzorgers jeugdleden

Bij deze verzoeken wij alle leden, zowel jeugd, rustende als senioren hun emailadres door te willen geven.

Dit is om verschillende redenen van groot belang. Met ingang van het nieuwe seizoen 2014 – 2015 gaat de KNVB haar leden alleen nog maar per e-mail adviseren over tuchtrechtelijke beslissingen. Wij als vereniging gaan u in de toekomst ook meer informeren via de e-mail, als dat u van ons gewend was. Het werkt sneller, efficiënter en kosten besparend.

Het verzamelen en laten registreren van deze e-mailadressen voorkomt dat de vereniging haar leden gedurende het seizoen constant zelf moet informeren over lopende tuchtzaken. Bovendien verkleint het de kans dat u niet tijdig wordt geïnformeerd en daardoor mogelijk een tuchtrechtelijke mededeling negeert. Dit laatste kan zonder meer leiden tot nieuwe tuchtrechtelijk gevolgen.

U kunt uw emailadres, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, naam van uw kind, doorgeven aan info@svbolnes.nl

Leden die hieraan geen gehoor geven, zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Heeft u geen emailadres? Geeft u dan het emailadres door van een familielid, kennis of vriend. De desbetreffende persoon kan u dan informeren.

Het bestuur