Oproep aan alle leden van SV Bolnes

nov 18, 2014

Het Ad Interim bestuur van SV Bolnes nodigt alle leden uit voor het bijwonen van een

belangrijke informatieavond.

Op deze avond zullen leden geïnformeerd worden omtrent de huidige stand van zaken binnen sv Bolnes.

Deze wordt gehouden op maandag 01 december 2014 om 19.30 uur.

Kantine SV Bolnes, Kievitsweg 153, 2987 VM Ridderkerk

 

Wisseling in het Interim Bestuur.

nov 15, 2014

Het interim bestuur deelt u bij deze mede dat de heer Arthur Wegner vrijwillig zijn “opdracht” als interim voorzitter heeft neergelegd per vrijdag 07-11-2014.

Vragen met betrekking tot de organisatie kunt u stellen bij het interim bestuur of bij Heleen Hollemans voor ledenadministratie. Vragen per email kan ook via info@svbolnes.nl.

Namens interim bestuur,

Heleen Hollemans
Secretaris

SINTERKLAASAVOND VOOR F PUPILLEN EN KABOUTERS IS 3 DECEMBER

nov 12, 2014

Lidmaatschap – Contributie – Opzeggen – Overschrijving

aug 27, 2014

Lidmaatschap – Contributie – Opzeggen – Overschrijving

 

  • Lidmaatschap en contributie gelden voor een heel seizoen
  • Restitutie, bij tussentijdse opzegging, voor welke reden dan ook, wordt niet verleend.
  • Opzegging kan alleen schriftelijk gedaan worden, of per E-mail aan info@svbolnes.nl
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 mei van het lopende seizoen
  • Na 31 mei wordt het lidmaatschap automatisch voor één seizoen verlengd.
  • Overschrijving dient te geschieden voor 15 juni van het huidige seizoen.
  • Overschrijving wordt alleen verleend, na betaling van eventuele achterstanden en
  • tegen inlevering van de eventueel in het bezit zijnde eigendommen van sv BOLNES
  • Bij overschrijving naar een andere vereniging, zijn ook altijd de KNVB regels van kracht.

Mededeling aan alle leden, ouders en verzorgers jeugdleden

aug 27, 2014

Mededeling aan alle leden, ouders en verzorgers jeugdleden

Bij deze verzoeken wij alle leden, zowel jeugd, rustende als senioren hun emailadres door te willen geven.

Dit is om verschillende redenen van groot belang. Met ingang van het nieuwe seizoen 2014 – 2015 gaat de KNVB haar leden alleen nog maar per e-mail adviseren over tuchtrechtelijke beslissingen. Wij als vereniging gaan u in de toekomst ook meer informeren via de e-mail, als dat u van ons gewend was. Het werkt sneller, efficiënter en kosten besparend.

Het verzamelen en laten registreren van deze e-mailadressen voorkomt dat de vereniging haar leden gedurende het seizoen constant zelf moet informeren over lopende tuchtzaken. Bovendien verkleint het de kans dat u niet tijdig wordt geïnformeerd en daardoor mogelijk een tuchtrechtelijke mededeling negeert. Dit laatste kan zonder meer leiden tot nieuwe tuchtrechtelijk gevolgen.

U kunt uw emailadres, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, naam van uw kind, doorgeven aan info@svbolnes.nl

Leden die hieraan geen gehoor geven, zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Heeft u geen emailadres? Geeft u dan het emailadres door van een familielid, kennis of vriend. De desbetreffende persoon kan u dan informeren.

Het bestuur

Jeugdsportfonds

aug 23, 2013

Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en woonachtig in Rotterdam. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% (ongeveer € 1700,00 bruto)van het wettelijk geldende minimum; 

 

De bijdrage wordt toegekend tot een maximum van één aanvraag en € 225 per kind per jaar en is alleen voor de contributie van een sportvereniging* voor de duur van een jaar; 

 

De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair. Niet door ouders/verzorgers, de jongere zelf of de sportvereniging. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing van het kind. Een intermediair kent het kind en zijn/haar thuissituatie. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener, zorgcoördinator of huisarts;

 

De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging. Niet naar ouders/verzorgers of andere partijen (met uitzondering van het administratiekantoor dat de contributie-inning voor de vereniging verzorgt). Betaling geschiedt pas na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de penningmeester van de desbetreffende vereniging.

 

Voor meer info:

Carola van Alphen
Rotterdam Sportsupport
Grand Stand
Olympiaweg 10
3077 AL Rotterdam

T: 010 479 44 57